น้ำตาลทรายขาวเกรด 1

น้ำตาลทรายขาว เกรด 1 (White sugar grade 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ โดยนำน้ำตาลทรายดิบมาผ่านกระบวนการฟอกสี และการกรองด้วยเรซินซึ่งจะช่วยในการกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กออก จึงทำให้น้ำตาลมีความสะอาดและมีความบริสุทธิ์สูง คุณลักษณะที่สำคัญที่กำหนดไว้ตาม มอก.56-2552 ได้แก่

 

- ค่าความหวาน(Polarization) ไม่น้อยกว่า 99.5 ํC
- ค่าสีของน้ำตาลทราย(Color) ไม่มากกว่า 200 ICUMSA
- ค่าความชื้น(Moisture) ไม่มากกว่า 0.1%
- ค่าสิ่งปนเปื้อน(Sediment) ไม่มากกว่า 0.02%
- ค่าเถ้าคอนดักทิวิตี(Conductivity Ash) ไม่มากกว่า 0.1%
- ค่าน้ำตาลรีดิวซิง (Reducing Sugar) ไม่มากกว่า 0.1%
- ค่าสารหนู(Arsenic) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(ppm)
- ค่าตะกั่ว(Lead) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(ppm)น้ำตาลทรายขาวมีลักษณะเป็นสีขาว มีความบริสุทธิ์สูง โดยทั่วไปนิยมนำไปบริโภคโดยตรง รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปที่ไม่ต้องการความบริสุทธิ์สูง การจัดเก็บและส่งมอบน้ำตาลชนิดนี้นิยมบรรจุเป็นกระสอบ ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ: ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการใช้ขอเกี่ยว พื้นที่ที่มีความชื้น และแสงแดด เพราะอาจจะทำให้น้ำตาลเสื่อมคุณภาพ