กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - แนวคิดและความเป็นมา
แนวคิดและความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองด้วง ตำบล อุทัยสวรรค์ อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 277 ไร่ ก่อสร้างในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2557 ระยะเวลา 7 เดือน ใช้งบประมาณ ก่อสร้าง 11 ล้านบาท

พื้นที่หนองด้วง ก่อนดำเนินการสร้างศูนย์วิจัย

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อย่างยั่งยืน

ภารกิจ

  • การศึกษา วิจัย และปรับปรุงพันธุ์อ้อย
  • การศึกษา วิจัย และพัฒนาปุ๋ยที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย
  • การอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อย
  • ศูนย์การเรียนรู้อ้อยและน้ำตาล