กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - พลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า

ในอดีต กากอ้อยที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลถือเป็นของเสียที่ทิ้งไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 166 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล(กากอ้อย) และพลังงานไอน้ำ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 และสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ครั้งแรก เมื่อฤดูการผลิต 51/52 โดยในปีแรกของการผลิต มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำได้ 300 ตัน/ชั่วโมง ในฤดูการผลิต 53/54 ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 2 เท่าของพลังงานไฟฟ้าจาก 8 เมกะวัตต์ เป็น 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า คือ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และส่วนการผลิตไอน้ำได้เพิ่มหม้อไอน้ำขนาด 200 ตัน ขึ้นอีก 1 ลูก ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ตัน/ชั่วโมง เป็น 500 ตัน/ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท และได้ติดตั้งหม้อไอน้ำเพิ่มอีก 1 ลูก และเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมเป็น 72 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำได้ 800 ตัน/ชั่วโมง

ในปี พ.ศ.2557 นอกจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว บริษัทฯยังคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบดักฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของหม้อน้ำแต่ละชุด เป็นแบบ Multicyclone และ Electrostatic Precipitator(ESP) เพื่อป้องกันการปลดปล่อยฝุ่นและก๊าซต่างๆออกสู่บรรยากาศ.