กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - โลจิสติกส์
โลจิสติกส์

 

esg

 

บทบาทและหน้าที่

         บริษัท เอราวัณซัพพลายกรุ๊ป จํากัด เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด และเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาของโรงงาน โดยดําเนินธุรกิจการขนส่งสินค้า อ้อย ปุ๋ย สารปรับปรุงดินรวมถึงบริการเตรียมแปลงปลูกอ้อย จัดหาพันธุ์อ้อย ปลูกอ้อย จนถึงการตัดอ้อยและส่งเข้าโรงงาน เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพและชาวไร่อ้อยได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

 

เครื่องจักรกลทางการเกษตร

         รถแทรคเตอร์ รถแทรคเตอร์ที่มีให้บริการมีทั้งหมด 4 คัน เป็นของนิวฮอลแลน โดยมีกาลังเครื่อง 125 แรงม้า 1 คัน และ ํ 105 แรงม้า 3 คัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอีกหลายอย่าง ได้แก่ ผาน 3,7 ,พรวน 24 จาน, ริปเปอร์จอบหมุน ,Cutaway ,เครื่องปลูกอ้อยพร้อมใส่ปุ๋น เพื่อสนับสนุนการเตรียมแปลงปลูกอ้อยให้มีประสิทธิภาพ รถตัดอ้อย รถตัดอ้อยมีให้บริการทั้งหมด 3 คัน มีกำลังเครื่องยนต์ 340 แรงม้า และ 200 แรงม้า สามารถได้วันละ 150-200 ตันต่อคัน รถแบคโฮ รถแบคโฮมีให้บริการเช่าทั้งหมด 2 คัน อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 8,000-10,000 บาท/วัน รถเครน รถเครนมีให้บริการเช่าทั้งหมด 2 คัน ขนาด 25 ตัน อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,500 บาท หรือ 10,0000 บาท/วัน

 

ค่าบริการ

  • เตรียมดิน ไถบุกเบิก,ไถแปร 1,500 บาท/ไร่
  • เตรียมดินและปลูกอ้อย 2,500 บาท/ไร่
  • ค่าพันธุ์อ้อย (ขอนแก่น 3) 1,500 บาท/ไร่
  • ทำรุ่นหญ้า 250 บาท/ไร่
  • ฉีดยาคุมหญ้า (รวมค่ายา) 500 บาท/ไร่
  • ค่าจ้างตัดอ้อยใช้รถตัด 200 บาท/ตัน
  • ค่าขนส่งอ้อยไม่เกิน 50 กม. 150 บาท/ตัน