กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - ผลิตภัณฑ์น้ำตาล
ผลิตภัณฑ์น้ำตาล

น้ำตาล คือ สารให้ความหวานตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีเรียกกันหลายแบบ ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของน้ำตาล เช่น น้ำตาลกรวด น้ำตาลก้อน น้ำตาลปิบ เป็นต้น แต่ในทางเคมี โดยทั่วไปหมายถึง ซูโครส หรือ แซคคาโรส ไดแซคคาไรด์ ที่มีลักษณะเป็นผลึกของสีขาว น้ำตาลเป็นสารความหวานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

 

IMG 5633       IMG 5732       IMG 5517

 

IMG 5259       IMG 5659