กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง
น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง
IMG 5563

น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (Very High Polarization-VHP) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อยเช่นเดียวกับน้ำตาลทรายดิบ แต่จะผ่านกระบวนการควบคุมอย่างพิถีพิถัน เพื่อทำให้มีความบริสุทธิ์และความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนมากขึ้น คุณลักษณะที่สำคัญที่กำหนดไว้ ได้แก่

 

- ค่าความหวาน(Polarization) ไม่น้อยกว่า 99 ํC
- ค่าสีของน้ำตาลทราย(Color) ระหว่าง 1,000-1,500 ICUMSA
- ค่าความชื้น(Moisture) ไม่มากกว่า 0.2% - ค่าสิ่งปนเปื้อน(Sediment) ไม่มากกว่า 0.2%

 

น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูงมีลักษณะเป็นสีเหลือง มีความบริสุทธิ์สูงกว่าน้ำตาลทรายดิบ ผู้บริโภคสามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง การจัดเก็บและส่งมอบน้ำตาลชนิดนี้นิยมบรรจุเป็นกระสอบ ข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ: ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการใช้ขอเกี่ยว พื้นที่ที่มีความชื้น และแสงแดด เพราะอาจจะทำให้น้ำตาลเสื่อมคุณภาพ