กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - น้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายดิบ

น้ำตาลทรายดิบ(Raw Sugar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อย โดยผ่านกระบวนการผลิตขั้นต้น ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหีบสกัดน้ำอ้อย, กระบวนการทำใส, การต้มน้ำอ้อย, การเคี่ยวและทำให้เกิดผลึก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณภาพไม่สูงมากนัก คุณลักษณะที่สำคัญที่ถูกกำหนดไว้ ได้แก่


- ค่าความหวาน(Polarization)ไม่น้อยกว่า 97 ํC
- ค่าสีของน้ำตาลทราย(Color) ไม่มากกว่า 3,800 ICUMSA
- ค่าความชื้น(Moisture) ไม่มากกว่า 0.6 %


น้ำตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิ์ต่ำ การจัดเก็บและส่งมอบน้ำตาลทำในลักษณะเทกอง (BULK) น้ำตาล ชนิดนี้ไม่นิยมนำไปบริโภคโดยตรง ผู้ซื้อมักเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น โรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาว,โรงงานสุรา, โรงงานกลั่นน้ำส้มสายชู

sugar