กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - ขี้หม้อกรอง
ขี้หม้อกรอง

คือ ผลิตผลพลอยได้(by product) ที่ได้จากกระบวนการทำใสน้ำอ้อย กล่าวคือ เมื่อสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำอ้อยผสมกับสารพอลิเมอร์(สารเร่งตกตะกอน)แล้วจะเกิดเป็นตะกอนตกลงมา และเข้าสู่กระบวนการการกรองด้วยระบบสูญญากาศ เพื่อแยกน้ำอ้อย และตะกอนออกจากกัน ตะกอนที่ผ่านการแยกนี้จะนำไปเป็นวัตถุดิบ สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักหรือสารบำรุงดิน เพื่อส่งให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงที่ดินของตนเอง

 

IMG 3358   IMG 5259