กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 • พ.ศ 2549

  เริ่มต้นก่อสร้างบริษัท

  เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานโดยลงเสาเอกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 และทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 บนพื้นที่มากกว่า 2,600 ไร่ และเริ่มปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำดี บ่อน้ำเสีย และบ่อน้ำวน (ระบบบำบัดน้ำเชิงนิเวศ) เป็นโครงการเริ่มต้น จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำตาลทรายจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตที่ 8,117 ตันอ้อย/วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี

 • พ.ศ 2549

  เริ่มต้นก่อสร้าง บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด

  เริ่มต้นก่อสร้างบริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด กากอ้อยที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลถือเป็นของเสียที่ทิ้งไว้โดยไม่ใช้ ประโยชน์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 166 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล(กากอ้อย) และพลังงานไอน้ำ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

 • พ.ศ.2550

  เริ่มทำการหีบอ้อย

  วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2550 เริ่มทำการหีบอ้อยได้ผลผลิตเป็นน้ำตาลทรายดิบ เป็นปฐมฤกษ์ในฤดูกาลผลิต 2550/2551 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 เวลา 15.15 น


 • พ.ศ 2550

  เริ่มก่อตั้งบริษัท เอราวัณ ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด

  ก่อตั้งเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ทุนจดทะเบียน 200 ล้าน บาท เดิมดำเนินกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจขนส่งอ้อย น้ำตาล และสินค้าอื่นๆของบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด แต่ในปัจจุบัน ประกอบธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับด้านการขนส่งและขน ถ่ายสินค้าภายในประเทศ โดยควบคุมระบบการติดตามรถขนส่ง สินค้าตลอดเส้นทางการเดินรถที่ทันสมัย และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้ง ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยานพาหนะทุกประเภท โดยช่างผู้ชำนาญการ

 • พ.ศ.2551

  เพิ่มกำลังการผลิต

  ในฤดูกาลผลิตปี 2551/2552 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม เป็น 20,117 ตันอ้อย/วัน และ บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำได้ 300 ตัน/ชั่วโมง ในฤดูการผลิต 53/54 ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 2 เท่าของพลังงานไฟฟ้า จาก 8 เมกะวัตต์ เป็น 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า คือ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และส่วนการผลิต ไอน้ำได้เพิ่มหม้อไอน้ำขนาด 200 ตัน ขึ้นอีก 1 ลูก ทำให้ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ตัน/ชั่วโมง เป็น 500 ตัน/ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 700 ล้านบาท และได้ติดตั้งหม้อไอน้ำเพิ่มอีก 1 ลูก และเพิ่มกำลัง การผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมเป็น 72 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ ได้ 800 ตัน/ชั่วโมง ในปี พ.ศ.2557 นอกจากใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยแล้ว บริษัทฯยังคำนึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยติด ตั้งระบบดักฝุ่นละอองจากการเผา ไหม้ของหม้อน้ำแต่ละชุด เป็นแบบ Multicyclone และ Electrostatic Precipitator(ESP) เพื่อป้องกันการปลดปล่อยฝุ่นและก๊าซ ต่างๆออกสู่บรรยากาศ และในฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมเป็น 26,994.05 ตันอ้อย/วัน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียน

  ปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 4,688 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจน้ำตาลทราย และความต้องการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังขยายกำลังการผลิตเป็น 2 ไลน์การผลิต สามารถรองรับอ้อยได้วันละ 30,000-40,000 ตัน/วัน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “มงกุฎสีทอง”

 • ผลผลิตที่ได้

  ผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ดำเนินการผลิต ได้แก่

  • น้ำตาลทรายดิบ(คุณภาพสูง) (VHP-Raw sugar)
  • น้ำตาลทรายขาว (White sugar grade 1)
  • น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine sugar)

  ผลิตผลพลอยได้(By product) ได้แก่

  • กากอ้อย (Bagass)
  • กากน้ำตาล (Molasses)
  • กากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)