กากน้ำตาล

คือ ผลิตผลพลอย (By Product) ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายซึ่งไม่สามารถจะตกผลึกน้ำตาลได้อีก ลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้น สีน้ำตาลเข้ม ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่างๆ เช่น กลูโคส ฟรุคโตส มอลโทรส ซูโครส น้ำตาลอินเวอร์ท (invert sugar) และ น้ำ คุณลักษณะที่สำคัญที่กำหนดไว้ตาม มอก.394-2524 ได้แก่

 

- สารที่ละลายทั้งหมด(Brix Solid) ไม่น้อยกว่า 79 ํ Brix
- น้ำตาลทั้งหมด (Total Sugar as Invert sugar, TSI) ไม่น้อยกว่า 50 %
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 5.0-6.0

IMG 5192

 

ปัจจุบันโมลาสมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงานสำหรับการผลิตเอทานอล, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ สุรา การผลิตผงชูรส น้ำส้มสายชู ซีอิ๊ว และ ซอสปรุงรส, อุตสากหกรรมปุ๋ยหมัก และอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น