กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - โครงการเพื่อสังคม
โครงการเพื่อสังคม
 
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19
            วันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ โดยฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และป้องกัน "ไวรัสโคโรน่า" COVID-19 เพื่อตระหนักถึงสุขภาพของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายปกรณ์ วิวัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
 
 

 

 
กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
            วันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประมวน บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด นายกำธร  ธีระบุญเกียรติ ประธานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาเอราวัณ
และ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563
 

 

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานและรับมอบสิ่งของเนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2563 ในการนี้ กลุ่มบริษัทนำตาลเอราวัณ โดย นายประมวน บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับอำเภอนากลาง มอบน้ำตาลทราย จำนวน 5,000 กิโลกรัม สนับสนุนกิจกรรมกาชาดของจังหวัดหนองบัวลำภู
 

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.
                กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ นายอุดมศักดิ์ ศรีสม ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอ้อยโซนบี (Zone B) ร่วมกับส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมี นายวีระยศ สิมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

 

   วันที่ 23 ตุลาคม 2562  คุณจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ(รก.) กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เป็นประธานจัดงานประเพณีบุญกฐินประจำปี2562 ซึ่งนำไปทอดถวายจำนวน  5 วัด ดังนี้

1.วัดเทพมงคลพิชัย บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ยอด 169,659 บาท
2.วัดพรสวรรค์ บ้านพรสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ยอด166,009 บาท
3.วัดราษฎ์บำรง บ้านวังเซียม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 163,185 บาท
4.วัดป่าหัวฝาย บ้านนาคำไฮ ตำบลอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 175,970 บาท
5.วัดสมบูรณ์พุทธาราม บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 168,502 บาท
รวมยอดกฐินกว่า 843,325 บาท