กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - "น้ำตาลเอราวัณ ร่วมสานฝันทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา"
โครงการเพื่อสังคม

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น.
                กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ นายอุดมศักดิ์ ศรีสม ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอ้อยโซนบี (Zone B) ร่วมกับส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมี นายวีระยศ สิมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2562