กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - ประเพณีบุญกฐินกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ประจำปี 2562
โครงการเพื่อสังคม

 

   วันที่ 23 ตุลาคม 2562  คุณจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ(รก.) กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เป็นประธานจัดงานประเพณีบุญกฐินประจำปี2562 ซึ่งนำไปทอดถวายจำนวน  5 วัด ดังนี้

1.วัดเทพมงคลพิชัย บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ยอด 169,659 บาท
2.วัดพรสวรรค์ บ้านพรสวรรค์ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ยอด166,009 บาท
3.วัดราษฎ์บำรง บ้านวังเซียม ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 163,185 บาท
4.วัดป่าหัวฝาย บ้านนาคำไฮ ตำบลอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 175,970 บาท
5.วัดสมบูรณ์พุทธาราม บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 168,502 บาท
รวมยอดกฐินกว่า 843,325 บาท