กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563"
โครงการเพื่อสังคม
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
                นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานและรับมอบสิ่งของเนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2563 ในการนี้ กลุ่มบริษัทนำตาลเอราวัณ โดย นายประมวน บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับอำเภอนากลาง มอบน้ำตาลทราย จำนวน 5,000 กิโลกรัม สนับสนุนกิจกรรมกาชาดของจังหวัดหนองบัวลำภู