กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการเพื่อสังคม
 
กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
            วันนี้ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประมวน บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด นายกำธร  ธีระบุญเกียรติ ประธานสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาเอราวัณ
และ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563