โครงการเพื่อสังคม

 

   วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.      

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ นายราโชทัยย์ จันทาทุม ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ นายรัตนชัย ยงลา ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอ้อยโซนเอ (Zone A) นายดนุพล สุขสงคราม ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่ร่วมกับส่วนงานรัฐกิจท้องฯ มอบเงินจำนวน 8,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซื้อสีทาปรับปรุง ฟื้นฟูอาคารเรียน โดยมี นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบ