กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - "น้ำตาลเอราวัณ ร่วมสานฝันทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา"
โครงการเพื่อสังคม

 

   วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ นำโดยนายศุภฤกษ์  อาจวิชัย ผู้จัดการเขตส่งเสริมอ้อยอุทัยสวรรค์ ร่วมกับส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 8,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา โดยมี นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมรับมอบ