กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ - "น้ำตาลเอราวัณ ร่วมสานฝันทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนงาม"
โครงการเพื่อสังคม

 

 

   วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณอรุณี  ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วยคุณประมวน  บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้กับเด็กหญิงปัญธิตา ลีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนงาม เทศบาลตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงปัญธิตา ลีกุล โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยท่านพระครูถิรโพธิธรรมสุวิทย์ เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง(วัดสุวรรณโพธิ์ชัย บ้านโนนงาม) นางประสงค์ ภูเขียว ผู้ปกครองนางรุจิรา ลายเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

...จากอ้อย สู่น้ำตาล...จากน้ำตาล สู่โอกาสทางการศึกษา