โครงการเพื่อสังคม

 

 

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณอรุณี  ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย คุณประมวน  บุญหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้กับเด็กหญิงละอองดาว รัตถานู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนตาล ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ) ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงละอองดาว  รัตถานู โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุกเดือน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี โดยมี นางสัย บุปผา ผู้ปกครอง นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

...จากอ้อย สู่น้ำตาล...จากน้ำตาล สู่โอกาสทางการศึกษา