โครงการเพื่อสังคม

 

 

         วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ผู้จัดการเขตและเจ้าหน้าที่เขตจัดหาอ้อยที่ 1 (อุทัยสวรรค์) ส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ นายดนัยโชค  บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์  ร่วมกันสืบสานประเพณีบวชต้นไม้ ณ บริเวณป่าสาธารณะบ๊ะออนซอน เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองด้วง บ้านหนองด้วง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายนัฐวัฒน์  บุญค้ำมา นายอำเภอนากลางให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  "น้ำตาลเอราวัณ ร่วมสร้างสรรสังคมให้น่าอยู่ เพื่อความน่าอยู่ของสังคม"