โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ท่านใดมีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถติดรต่อรับใบสมัครได้ที่ หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดโครงการฟรี จำนวนจำกัด(120 ท่าน)

 

14 8 2557 8 19 55