โครงการเพื่อสังคม

 

 

         วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด โดยสายงานจัดหาวัตถุดิบ ส่วนงานรัฐกิจท้องถิ่นและมวลชนสัมพันธ์ ร่่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(อุดรธานี) และ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในการพัฒนาปรับปรุงรั้วโรงเรียน จัดทำสื่อหนังสือนิทาน ณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครง "สร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทาน จากพีสู่น้องปฐมวัย"

#น้ำตาลเอราวัณ ร่วมสร้างสรรค์สังคม อย่างยั่งยืน