ข่าวกิจกรรม

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับสมัครสถานประกอบกิจการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557  เป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในด้านการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่นได้ปฏิบัติตาม กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ  ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจำปี 2557 เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นปีที่สอง 

ในวันที่ 13  กรกฏาคม  2558  

 

erawan 13 07 2015 award1

 

erawan 13 07 2015 award2