ข่าวกิจกรรม

ErawanAward

 

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นสถานประกอบที่มีการจัดการฝึกอบรมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๓ และได้รับรางวัลเอวันที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา.