ข่าวกิจกรรม

กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ  ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงาน ในปี 2557/58  จำนวน 4,095,430  ตัน  ในชื่องาน  “ ตุ้มโฮมชาวไร่อ้อยเอราวัณ  ประจำปี 2557/58”  ครั้งที่ 9   จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี  ที่ 4  มิถุนายน  2558   โดยในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ  ร่วมทั้งมีการออกบูธของหน่วยงานในกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ  มีการร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล  และมีการแจกของสมนาคุณให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงาน  มากมาย   โดยได้รับเกียรติ  จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้  

 

กิจกรรมในงานตุ้มโฮมชาวไร่อ้อยเอราวัณ  ครั้งที่9

 

1.ชมการแสดงบนเวที
2.มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเริ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.เปิดงานตุ้มโฮมชาวไร่
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายจัดหาวัตถุดิบ กล่าวต้อนรับแขกและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
-ประธานกล่าวเปิดงาน  โดย  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  คุณอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร
-กรรมการผู้จัดการและประธานในงาน  ร่วมเปิดงาน โดยกดปุ่มจุดพลุ  “ปี 58/59  4.4 ล้านตัน”
-กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติ
-จับฉลากรางวัล และมอบรางวัล   โดย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ
4.ชมดนตรี และการแสดงบนเวที
( ปิดงานภาคกลางคืน )

 

 

phoca thumb l IMG 0148

 

ประธานกล่าวขอบคุณชาวไร่อ้อย

 

 

 

 

มอบทุนการศึกษาและเยี่ยมชมงาน

 

 

phoca thumb l IMG 9914