ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศตำแหน่งงานว่าง

อัพเดต 11.10.2017

 

สายงาน ตำแหน่ง อัตรา
สายงานการผลิต ช่างสอบทียบเครื่องมือวัด 2
ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องมือวัด 2
หัวหน้าแผนกศูนย์วิเคราะห์เคมี 1
ช่างลูกหีบ 1
สายงานจัดหาและพัฒนาอ้อย เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจักรกลการเกษตร 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 1
สายงานบริหารและรัฐกิจสัมพันธ์ นิติกร 1
สายงานทรัพยากรมนุษย์ ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านการสรรหาบุคลากร 1
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สายงานบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีเกษตรกร 1
เจ้าหน้าที่รับ - จ่าย 1
ฝ่ายตรวจสอบภายในฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 1